Ниеті бір топтар …

  – 

Шынымен, оқып жатқан бірнеше топтың ниеті бір.  Ол –  мемлекеттік тілді меңгеріп алу. Қажеттілік қағидасына сүйене отырып, құрастырылған тілдік модельдерін жатқа білу, қызмет бабына қажетті лексикалық минимумды қолдану, тиісті грамматикалық ережелерін де білу қажет. Осы бағытта арнайы құрастырылған онлайн курсының мақсаты жүйелі оқыту болып табылады.