Ағылшын тілі сабақтары

Орталығымызда ағылшын тілін оқыту жалғасын алуда. Үш тілді білу қазіргі заманның талабы, сондықтан тыңдаушылар өз алдына үлкен мақсат қойып отыр. Әрине, дұрыс сөйлеу, сауатты жазу өз ойын жеткізе алу оңайға түспес. Черчильдің “Адам баласына жаман сөйлеуден басқасын бәрін де кешіруге болады” дегендей, еңбектену қажет, сонда ғана тіл дами бастайды, дамның тілі ашылып, шешендік өнерге жету қабілеті оң нәтижелі болады.

В центре продолжается обучение английскому языку. Веление сегодняшнего времени  знание трех языков и поэтому слушатели ставят перед собой большие задачи. Конечно,  излагать свои мысли, правильно говорить и грамотно писать, это не просто… У Чирчелля есть такие слова, “Человеку можно простить все, кроме плохой речи” а для этого необходим труд, чтобы речь была развита и грамотная.