Қайталау. “Жыл мезгілдері” тақырыбының жалғасуы

Ал енді, Сын есімінің жасалу жолдарына назар аударыңыз – обратите внимание на образование прилагательных:

Прилагательные (сын есім) образуются при помощи присоединения к основе существительных суффиксов:

– дық  – ­дік; лық -лік; тық- тік және басқа. Мысалы, облыстық,

қалалық, апталық, мемлекеттік.

Тапсырма:

««ANA TILI»» мобильдік қосымшасындағы «Жыл мезгілдері» тақырыбы бойынша тапсырмалар орындаңыз.

Выполните задания в мобильном приложении «ANA TILI»

по теме «Жыл мезгілдері».

 

Оқыңыз:   Мақaл – мәтелдер

Сәуір болса, күн күркірер, күн күркіресе көк дүркірер. –

Апрель придет – гром загремит,

Гром загремит – зелень дружно взойдет.

Мезгіл жетсе, мұз да ерір.  – Придет время – и лед растает.

Әр айдың аты басқа. – У каждого месяца свое название.

Өткен күн оралмас, құнды сөз жоғалмас. – Прожитый день не вернется, а мудрое слово останется.

Таспен ұрғанды, аспен ұр. – Бьют тебя камнем, ты бей хлебом.

Көп жасап, күміс болғанша, аз жасап, алтын бол. – Чем долго жить, чтобы серебром блистать, лучше мало жить и золотом сверкнуть.

Қарға қарқылдаса, қысты шақырады, қаз қаңқылдаса, жазды шақырады. – Вороны каркают зиму зовут, утки крякают весну зовут.