Тәрбиешілерге арналған курс

Орталықта тәрбиешілерге арналған қазақ тілі курсы өтті. Сабақтар барысында түрлі әдіс-тәсілдер қолданылып, нәтижеге жету ұстанымдары ортаға салынды. Белгілі психолог Орисон Марденнің “алдыңызға қойған мақсатты нақты белгілеуге әдеттену нәтижеге жеткізуге көмектеседі” дегендей, бұл топтар нәтижеге жету сырын білетін тұлғалар.

В Центре прошли курсы казахского языка для воспитателей. В процессе занятий применялись различные методы, во главу угла ставились приоритеты в достижении целей. Как заметил известный психолог Орисон Марден “достигнуть цели вам поможет привычка отчетливо представлять себе то, к чему вы стремитесь”, а эти группы знают секреты достижения результатов.