Құқық қорғау саласындағы қазақ тілі сабағы

Үстіміздегі жылғы ақпанның ортасынан басталған қазақ тілі сабақтарымыз жалғасын табуда. Сабақтар барысында міндетті түрде құқық қорғау саласының терминдеріне ерекше назар аударылады. Қызмет бабында пайдаланылатын лексика қоры жинақталып, рөлдік ойындар арқылы, түрлі әдіс-тәсілдері қолданылып жатады. Гиппократтың“Өмірін өзгерткісі келмейтінге, көмектесу мүмкін емес” дегеніндей, заман талабына сай болу үшін өз тіліңнен бастап, үлкен мақсаттар қоя білу керек шығар… Ал, біздің тыңдаушыларымыз болса, болашаққа сеніммен қарайтын азаматтар.

Начавшиеся с середины февраля текущего года занятия казахского языка набирают свои обороты. В ходе занятий особое внимание уделяется профессиональной лексике. На занятиях используются различные методы и формы, ролевые игры, усиливающие эффект речевых моделей. “Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно” заметил  Гиппократ и действительно, чтобы соответствовать требованиям времени необходимо знать свой родной язык и ставить высокие цели… А наши слушатели устремлены в будущее.