“Өзі өзгергісі келмейтінге, ештеңе өзгерілмейді – Ничего не может измениться для тех, кто сам не меняется” Михаэль Энде

Біздің семинар, курстарымыздың негізгі ұстанымы: S – smartsabaqtar, sapalysabaqtar. skaypsabaqtar. Сабақтарымыздың басты мақсаттары  қажетті, көп деңгейлі, әрі сапалы болуы. Жаңа технологияларды пайдалана отыра оқу үдерісін қызықтыру, жаңалық тұрғыдан лексикалық қорын дамыту және “тілді ашу”  десек, артық болмас. Кәсіптік оқыту кезінде топты сала бойынша оқытқан жөн, яғни оның нәтижесі де біркелкі бір  жүйеде өтеді, бірыңғай лексикалық және грамматикалық материалды меңгеруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Орталығымыз жиі аудандарға шығып, көшпелі семинарлар өткізуде.

Основной принцип наших семинаров:  S – smartsabaqtar, sapalysabaqtar. skaypsabaqtar. Цель наших семинаров и курсов опирается на принципе необходимости, многоуровневости и качественности. Безусловно, применение новых технологий в учебном процессе  вызывает интерес, развивает лексику и речь. А обучение целевой группы по отраслевому признаку дает возможность системного обучения с формированием навыков лексической и грамматической базы. А также Центр часто проводит выездные семинары в районах нашей области.