Жалғасын тапқан іс жақсы …

Жалғасын тапқан іс жақсы …демекші сабақтарымыз әр тобымызда жалғасуда.