Бағалау жүйесінен …

Бағалаудың бірнеше түрі бар. Солардың бірін қолдана білсек, оң әсерін тигізетіні барлығымызға мәлім. Сабақ барысында түрлі тест жүйесін қолданып, ынталандыру қағидасын да ескеруін ұмытпаймыз.