Сабағымызды жалғастырамыз…

Жаңа сөздер – новые слова: тапсырма: сөздерді сөздікке жазып алыңыз. Сөйлем құрастырыңыз.

Кілем   ковер
Зат  вещь
Орындық  стул
Айна  зеркало
Төсек орын  постель
Сурет  картина
Ілулі тұр  висит
Төсеніш половик
Шам лампа
Түс цвет
жабық закрыто (-ый)

Мына мақaл – мәтелдерді оқып жаттап алуға болады. Керек болып қалады!

Айна айна емес – халық айна – Зеркало правды – народ.

Тура ағаш үйге тіреу, – тура жігіт елге тіреу – Крепкое бревно (дерево) – подпорка для потолка, стойкий джигит – опора для народа.

Кілем сатсаң ауылыңа сат, бір шетінде өзің де отырарсың – Продаешь ковер – продавай у себя в ауле:

порой и сам на краешке посидишь.

Мынаған назар аударыңыз:

Ты не пошел: барған жоқсың, он не пришел – ол келген жоқ:

основа словаан/ген/қан/кен+жоқ+личн.оконч.

Мен – мын/мін/бын/бін/пын/пін

Сен – сың/сің/

Ол – …

Сіз – сыз/сіз

Біз – мыз/міз/быз/біз/пыз/піз.

Интерактивтік тапсырманы орындап көріңіз:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTPOj79sbjCvm6T1mlEGnSArBB6YIRECwlJ-A7zW_tmvTKvA/viewform?usp=sf_link

Тапсырма: «Ana tili» мобильдік қосымшасындағы «Үй-пәтер» тақырыбы бойынша тапсырмалар орындаңыз.