Сабақтың тақырыбы: “Пәтерім, бөлмем”

Сабақтың тақырыбы: “Пәтерім, бөлмем”. Өткен сөздерді қайталап әңгіме құрастыру.

Тапсырма: Мына сөздермен сөйлем құрастырыңыз.

үстінде    на
астында      под
ортасында      посреди
жанында     около, возле, рядом
қасында   рядом, возле, около
бұрыш  

угол

бұрышта

     

в углу

Есіңізде болсын –  помните! В казахском языке порядок слов выполняет следующие функции:

Изменяет синтаксическую функцию слова:

Жақсы адам – хороший человек. Адам жақсы – человек хороший.

Порядок слов различается: прилагательные, наречия, им. существительные:

Алтын асық – золотая ложка. Қасықтай алтын – золото с ложку.

Тас үй – каменный дом. Үйдей тас – камень величиной с дом.

В казахском языке несвободный порядок слов (сказуемое находится в конце предложения).

ҚАЙТАЛАЙЫҚ – ПОВТОРИМ: Болымсыз етістік – (Отрицательная форма глагола).

Отрицательная форма глагола образуется путем присоединения к основе глагола суффиксов: МА/МЕ; БА/БЕ; ПА/ПЕ

ма / – ме – после гласных и

сонорных р, л, й

барма, қарама, келме, сүйме

ба / – бе – после звонких согласных или

сонорных м, н, ң

жазба, сенбе

па / – пе после глухих согласных

жатпа, кетпе

Тапсырма: мына сілтеме бойынша орындап көріңіз – попробуйте выполнить по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkN6nnGgUlTFONFzRHB42kp4Wty8lZlvNxJ2fbERhe_6hKbw/viewform?usp=sf_link

Тілдік моделдер:

Мына сөздерге назар аударыңыз: Бір кәделеріңе жарап қалар …
Үй ішінде (сөйлеу моделдері)

– Үйде кім бар? (үйде біреу бар ма?)
– Мен үйдемін.
– Ты дома – сен үйдесің бе?
– Иә, мен үйдемін.
– Ты когда пришел? – қашан келдің?
– Я пришел рано – Мен ерте келдім.                           Тірек сөздер: поздно – кеш, не давно – жуырда, бағана, утром – таңертең, күндіз:
– Ты когда придешь? – қашан келесің?
– Приду поздно – Мен кеш келемін
– Как дела? (учеба, работа, занятия, уроки) – Қалың (оқу, жұмыс, сабақ) қалай?
– Все хорошо – Бәрі жақсы
– Как прежде – бұрынғыдай,
– По плану – жоспар бойынша, ойдағыдай
– День прошел хорошо? – Күн жақсы өтті ме?
– Да удачно – Иә, сәтті болды жақсы
– Ты сделал уроки – сабақ жасадың ба?                                    Тірек сөздер:   Сделал – жасадым, еще не сделал – әлі жасаған жоқпын
Сделаю – жасаймын,  сейчас – қазір,  еще – әлі
– Ты свободен – қолың бос па (уақытың бар ма)?
– Я свободен – қолым бос
– уақытым бар, уақытым жоқ, бос емеспін
– Помоги мне – маған көмектесші
– Ладно – жарайды
– Что надо сделать – не істеу керек?
– Помой посуду – ыдысты жу
– Помыть пол – еденді жуу,
– надо убрать в доме – үйді жинау керек
– Купи хлеб (продукты) – нан, азық-түлік сатып алшы
– Вымой руки – қолыңды жу
– проходи к столу, присаживайся – дастарханға кел, (тамаққа, асқа кел).
Ал енді өзің жалғастырып көр – а теперь попробуй продолжить самостоятельно…

 

 

 

КЕЛЕСІ КЕЗДЕСКЕНШЕ, САУ БОЛЫҢЫЗ.