Тәрбиешілер тобы

Орталығымызда мектепке дейінгі мекемелер тәрбиешілеріне арналған бағдарлама құрастырылып, қазақ тілі курсы өтіп жатыр. Аталған курсқа Лебяжі ауданының тәрбиешілері де қатысты. Курс барысында өлке тану мұражай мен Майра атындағы мұражайға барып тамашалады. Жұмыс бабындағы қолданылатын сөздер мен сөз тіркестер, сөйлемдерге арнайы тілдік модель құрастырылды. Өздері ұсынған сөйлемдер бойынша сабақ барысы талқылануда. Жұмыс бабына бейімделген модельдер айтуға, түсінуге, жазылуға бағытталынған.  Курс соңында сертификатымен бірге аталған оқу құралы да табыс етіледі. Сабақ үстінде ойын арқылы рольдік  дене шынықтыру, жаттығу түрлері зерттеліп, талқыланады. Сондай-ақ қазақша сабақ беріп түрлі әдіс-тәсілдерімен танысып жатады. Тыңдаушыларды пікірі бойынша осындай форматтағы сабақ дәстүрге айналуы тиіс…

В нашем Центре проходит курс казахского языка по специально составленной программе для воспитателей дошкольных учреждений. На данных занятиях принимают участие и воспитатели Лебяжинского района. В ходе курса посетили краеведческий музей и музей им.Майры. Составлена речевая модель из слов, словосочетаний и предложений часто встречающихся в повседневной работе. На занятиях обсуждаются предложенные слушателями речевые модели. Речевые модели направлены для восприятия, воспроизведения и умения писать. По окончании курса слушатели получат не только сертификаты, но и готовые к работе словари-разговорники. В ходе занятий мы проводим физминутки, упражнения в игровой форме. По мнению самих слушателей занятия в таком формате должны стать традиционным…