Тыңдаушылардың шығармашылық есебі…

Өткенде айтқандай қазақ тілі курсы барысында тыңдаушылардың аударма жұмыстары шығармашылық есебі ретінде ұсынылып, мынадай кітапша басылымға шығарылды. Кітапшаның ерекшелігі – өзіндік жұмыстары, тіпті қызмет бабында қажетті пайдалануға мүмкіндік те береді. Грамматикалық, лексикалық минимумдарды меңгере отырып,  К. Ушинский мен М. Пришвиннің қысқаша әңгімелерін қазақ тіліне аудару тапсырмасы ұсынылды. Аталған жұмыстарды көріп бағалауға және аударманың өз нұсқаларыңызды  ұсынуға мүмкіндігіңіз бар.

Как и было сказано ранее в ходе курса казахского языка был издан творческий отчет  переводческих работ слушателей. Особенность данного издания – самостоятельные работы, которые можно использовать и в работе. Освоив грамматический, лексический минимум было предложено выполнить задание по переводу рассказов К. Ушинского и М. Пришвина на казахский язык. У Вас есть возможность оценить данные работы и предложить свои варианты переводов.

Гусь и журавль (рассказ)

Плавает гусь по пруду и громко разговаривает сам с собою:

— Какая я, право, удивительная птица! И хожу-то я по земле, и плаваю-то по воде, и летаю по воздуху: нет другой такой птицы на свете! Я всем птицам царь!

Подслушал гуся журавль и говорит:

— Глупая ты птица, гусь! Ну, можешь ли ты плавать, как щука, бегать, как олень, или летать, как орёл? Лучше знать что-нибудь одно, да хорошо, чем все, да плохо.

К. Ушинский

Қаз бен тырна

Суда жүзіп жүрген қаз, өзімен-өзі дауыстап сөйлесіп жатты: Мен қандай таң қаларлық құспын! Суда да жүземін, жерде де жүремін, ауадаұшамын: мендей құс бұл әлемде жоқ! Барлық патшалардың патшасымын! Тырна оны сетіп қалып былай деді: Қаз, сен ақымақ құссың! Осы сен шортандай жүзіп, еліктей жүгіріп, қырандай ұша аласың ба? Бәрін шала жасағанша біреуін жақсы білген жөн болар.

 

Омарова Алима Аманбекқызы – «Павлодар облысының денсаулық

сақтау басқармасы» ММ-сі персоналды басқару және облыс медициналық

ұйымдарының кадр ресурстарын мониторингілеу  бөлімінің бас маманы