3-4 сабақ. Әулет, жанұя, отбасы, үй-іші – семья

Әулет, жанұя, отбасы, үй-іші   семья. Жаңа сөздер

әке отец
шеше, ана мама
әже, апа бабушка
ата дедушка
аға брат
әпке сестра
туысқан родственник
іні  братишка (для мужчин)
бауыр братишка (для женщин)
қарындас сестренка (для мужчин)
сіңлі сестренка (для женщин)
немере внук
қыз девочка, дочь
ұл сын

әйел жена, женщина
күйеу  муж
күйеу бала зять
келін  сноха
жеңгей  обращение к жене старшего брата
ағай вежливое обращение к мужчине
апай вежливое обращение к женщине
мен я
сен   ты
ол он, она, оно
олар    они
сіз вы
біз мы
үлкен  большой
емес частица отрицания
үлкен емес

(шағын)

не большой

Тапсырма: Жуан және жіңішке сөздерді белгілеп алыңыз. Бұл керек болады…  — определите мягкие и твердые слова. Это нам будет нужно …

Мына сілтемені браузерге жүктеп алып орындаңыз — загрузите в браузер ссылку и выполняйте задание

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpmZGw5YNX09d4GkTta9x9jkKvwEc2DStvYn1uGHtvPjicGg/viewform?usp=sf_link

Макaл – мәтелдер

Ананың ізін қыз басар, атаның ізін ұл басар — Дочь идет материнской тропой, а сын – отцовой.

Ағасына қарай інісі, апасына қарай сіңлісі — По старшему брату равняясь младший растет, по старшей сестре равняясь, младшая растет.

Үй тапсырмасы

 Ana tili мобильдік қосымшаны телефоныңызға жүктеп алыңыз — загрузите на телефон мобильное приложение  Ana tili.  Мобильдік қосымшадағы Отбасы тақырыбы бойынша тапсырмаларды орындап балл жинаңыз. Выполняйте задания в мобильном приложении по теме Отбасы и набирайте баллы.