Баянауылдағы Тілдік glamping

Бұл да тарих болып қалатындай…