Сабағымызды жалғастырайық…

Бүгінгі тақырыбымыз: Ауыспалы осы шақ — сложная форма настоящего времени.

Образуется при помощи деепричастной формы (несет смысловой оттенок) и 4 глаголов (отыр, жатыр, тұр, жүр).

Схема сложной формы настоящего времени: основа слова +  ып / іп / п / а / е (суффиксы деепричастной формы) + вспомогательные глаголы (отыр, жатыр, тұр, жүр) + личные окончания.

Мен апара

жазып

жатыр

отыр

мын
Сен сың
Ол
Сіз сыз
Біз мыз
Мен қарап жүр мін
Сен сің
Ол

Назар аударыңыз! апара, бара, келе, әкеле + жатыр, т.е. данные 4 глагола сочетаются со словом жатыр.

Тапсырма: орындап көріңіз — попробуйте выполнить.

Инфинитив/неопред.ф. Келер шақ-буд.вр

а,е,й

Өткен шақ-прош.вр

ды/ді, ты/ті

Нақ осы шақ –настоящ.вр.прост.ф. Осы шақ – настоящ. вр-сложная ф.
Жить, стоять — тұру Тұра – мын 1л.

—        сың 2л.

—        ды 3 л.

—        сыз вежл.ф.

—        -мыз мн.ч.

Тұрды – м

—        ң

—        —

—        ңыз

—        қ

Тұрып жатырмын

Тұрып жатырсың

Тұрып жатыр

Тұрып жатырсыз

Тұрып жатырмыз

Идти – бару
Сказать -айту
Дать,отдать – беру Бере – мін

—        сің

—        ді

—        сіз

—        міз

Взять,брать- алу
Говорить-сөйлеу сөйлей – мін

—        сің

—        ді

—        сіз

—        міз

Анализировать-талдау
Отнести, отвезти-апару
Принести-әкелу
Приходить-келу
Просить,запросить-сұрау
Сидеть-отыру  
Проверить-тексеру
Играть — ойнау
Планировать- жоспарлау  
Выполнять, исполнить — орындау